http://www.karolina_pietrzak.ecom.com.pl/
166658

Jak pomóc Karolince?

Każdego roku płacicie Państwo podatki. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie one trafiają. Dziś można zadecydować o 1% swojego podatku i pomóc w ten sposób konkretnej osobie. Można przekazać ten "1%" na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Decyzja należy do Państwa - oddać pieniądze fiskusowi , czy pomóc choremu dziecku.

Jeśli chcecie Państwo pomóc naszej córeczce, możecie przekazać jej 1% swojego podatku. Zostanie on przeznaczony na leczenie i rehabilitację Karolinki.

Jak to zrobić?
W części WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEżNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POżYTKU PUBLICZNEGO OPP (dla PIT-37 rubryka H oraz I) należy wpisać:
1. w rubryce NUMER KRS - 0000037904
2. w rubryce WNIOSKOWANA KWOTA - odpowiednio obliczony 1% od kwoty podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeśli 1% to 35,57 - należy wpisać 35,50)
3. w rubryce INFORMACJE UZUPEłNIAJąCE (dane ułatwiające kontakt z podatnikiem) znajdującej się odpowiednio w:
PIT-28 poz. 133
PIT-36 poz. 309
PIT-36L poz. 109
PIT-37 poz. 128
PIT-38 poz. 62
należy wpisać : 6404 PIETRZAK KAROLINA

Dokładne podanie danych jest bardzo ważne!

UWAGA! Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. Osoby fizyczne , a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT) , a osoby prawne 10% dochodu (CIT)

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" udostępniła także konto , na które można dokonać dowolnej wpłaty:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
nr konta:
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

koniecznie z dopiskiem: 6404 - Pietrzak Karolina - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia


Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy!!

Justyna i Maciej - rodzice Karolinki


Karolina pietrzak